Select association and/or activity
Make several selections by pressing the Ctrl-key and click the mouse


Har du frågor om föreningsregistret, kontakta Runa Krehla på telefon 018-34 70 31.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .